Regulamin Mistrzostw Polski

Regulamin Mistrzostw Polski

 1. Mistrzostwa Polski w Go to coroczny, dwustopniowy turniej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Go, którego zwycięzca zdobywa tytuł Mistrza Polski na dany rok.

 2. Mistrzostwa Polski są otwarte dla wszystkich graczy posiadających polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu oraz będących Uczestnikami Systemu Rankingowego PSG (patrz Regulamin Rankingowy PSG).

 3. Miejsce, czas oraz nazwisko Organizatora oraz Sędziego Eliminacji oraz Finału Mistrzostw Polski Zarząd PSG opublikuje nie później niż 30 dni przed ich terminem.

 4. Dalsze informacje podaje Organizator w tym przynajmniej: warunki zakwaterowania, rozkład rund i wysokość wpisowego.

 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące rozgrywek rozstrzyga Sędzia danego etapu.

 6. Od decyzji sędziego przysługuje odwołanie do 3-osobowej komisji apelacyjnej wybieranej wśród uczestników danego etapu przed jego rozpoczęciem.

 7. Decyzja komisji apelacyjnej jest wiążąca.

 8. Uczestnictwo w Mistrzostwach Polski oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Eliminacje

 1. Eliminacje są turniejem co najmniej pięcio-rundowym rozgrywanym systemem McMahon.

 2. McMahon bar ustalony jest przez sędziego turnieju tak, aby zapewnić odpowiednią liczbę graczy w top-grupie.

 3. Czas na gracza wynosi co najmniej 60 minut + 30 sekund byo-yomi.

 4. Gracze, którzy zajęli 4 pierwsze miejsca w Eliminacjach awansują do Finału Mistrzostw Polski. Gracze, który zajęli kolejne miejsca pełnią rolę graczy rezerwowych.

 5. Gracze, którzy zajęli jedno z czterech pierwszych miejsc w poprzednim Finale MP nie biorą udziału w Eliminacjach.

Finał

 1. W Finale Mistrzostw Polski biorą udział gracze, którzy zajęli pierwsze cztery miejsca w Finale MP w poprzednim roku oraz czterej gracze wyłonieni w Eliminacjach w roku bieżącym.

 2. Kolejność graczy na liście startowej w Finale jest to końcowa kolejność z ubiegłorocznego Finału dla pierwszych czterech graczy, oraz kolejność z Eliminacji dla pozostałych graczy.

 3. W przypadku, gdy na 15 minut przed ustalonym rozpoczęciem rozgrywek Finału któryś z graczy jest nieobecny, gracze znajdujący się niżej na liście startowej przesuwają się o jedno miejsce wyżej a na ostatnie miejsce wchodzi gracz rezerwowy obecny na sali, wg kolejności z Eliminacji.

 4. W przypadku nieobecności graczy rezerwowych uczestnika wyznacza Sędzia lub finał rozgrywany jest w okrojonym składzie.

 5. Finał składa się z 7 rund i rozgrywany jest systemem ligowym (każdy z każdym) zgodnie z załączonym schematem parowania.

 6. Czas na gracza wynosi co najmniej 90 minut + 1 minuta byo-yomi.

 7. Parowanie w Finale określone jest poniższą tabelą. Przed pierwszą grą losowany jest kolor, którym grać będą gracze odpowiednio w lewej i prawej kolumnie.

  1-8
  2-7
  3-6
  4-5
   8-2 7-1
  6-4
  5-3
   3-8 4-7
  1-6
  2-5
   8-4 7-3
  6-2
  5-1
   5-8 6-7
  1-4
  2-3
   8-6 7-5
  4-2
  3-1
   7-8 5-6
  3-4
  1-2

 8. O końcowej kolejności miejsc decyduje kolejno:
  • liczba zwycięstw
  • SODOS
  • bezpośredni pojedynek, lub jeśli ten nie da jednoznacznej odpowiedzi,
  • początkowa kolejność graczy w lidze.

Zapisywanie Gier

 1. Uczestnicy Finałów MP maja obowiązek samodzielnego zapisywania wszystkich ruchów co najmniej do chwili wejścia w byo-yomi. Moment wejścia w byo-yomi powinien być wyraźnie zaznaczone w zapisie.

 2. Zapis należy oddać sędziemu najpóźniej pół godziny po zakończeniu partii.

 3. Jeśli organizator zapewni obsługę zapisu gier, uczestnicy są zwolnieni z tego obowiązku.

  1. W takim przypadku zapisowi podlegają wszystkie ruchy aż do pasów.

  2. Obsługa zapisu musi być zagwarantowana dla wszystkich graczy.

  3. Jedna osoba może zapisywać co najwyżej jedną partię w rundzie.


Uchwalony przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 29 maja 2008.

Powiązane regulaminy i uchwały

Źródła

Comments